تحدیر (تندخوانی) قرآن استاد معتز آقایی
ردیف

جزء

دریافت | دانلود
۱جزء اول
۲جزء دوم
۳جزء سوم
۴جزء چهارم
۵جزء پنجم
۶جزء ششم
۷جزء هفتم
۸جزء هشتم
۹جزء نهم
۱۰جزء دهم
۱۱جزء یازدهم
۱۲جزء دوازدهم
۱۳جزء سیزدهم
۱۴جزء چهاردهم
۱۵جزء پانزدهم
۱۶جزء شانزدهم
۱۷جزء هفدهم
۱۸جزء هجدهم
۱۹جزء نوزدهم
۲۰جزء بیستم
۲۱جزء بیست و یکم
۲۲جزء بیست و دوم
۲۳جزء بیست و سوم
۲۴جزء بیست و چهارم
۲۵جزء بیست و پنجم
۲۶جزء بیست و ششم
۲۷جزء بیست و هفتم
۲۸جزء بیست و هشتم
۲۹جزء بیست و نهم
۳۰جزء سی ام

بر محمد و آل محمد صلوات

یک دیدگاه در “استاد معتز آقایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.